Bær dit brand sikkert med ind i den digitale verden

Sådan tænker du IoT-sikkerhed ind i dine digitale produkter

Inspiration og værktøjer

Kom godt i gang med IoT-sikkerhed

Internet of Things – eller Tingenes Internet – defineres som et netværk af elektroniske enheder, der er i stand til at indsamle og dele data via internettet.

Et IoT-produkt er et produkt der er koblet til netværk, er digitalt og opsamler eller sender data.

De indsamlede data fra vores produkter kan bruges til at innovere på mange planer – både samfundsmæssigt og i erhvervslivet.

Men når vi kobler vores produkter på nettet, gør vi dem også sårbare over for misbrug af data. Derfor er vi nødt til at tænke IoT-sikkerheden ind i vores digitale produkter.

På dette site vil vi udfordre skræmmebilledet og fokusere på handling. For det er ikke nødvendigvis et uoverskueligt projekt at tænke IoT-sikkerhed ind, når du digitaliserer dine produkter og indsamler vigtig data.

Vi håber, indholdet inspirerer til nye gode digitale produkter og kan være med til yderligere at træde IoT-speederen i bund med sikkerheden i top.

Inspiration

Hent inspiration til jeres arbejde med IoT-sikkerhed fra virksomheder, der deler deres erfaringer.

Værktøjer

Her finder du guidelines, standarder, værktøjer og modeller, som kan hjælpe jer i gang med arbejdet med IoT-sikkerhed.

Styrk jeres gode brand

Tænk sikkerhed ind fra start

Danske virksomheder er så småt i gang med IoT, i takt med at tingenes internet bliver et konkurrenceparameter for erhvervslivet.

Vi appellerer til, at vi i denne proces tænker sikkerheden ind fra start. Bliver vi ekstra gode til det, er der penge at spare, fordi produktudvikling, kvalitet og IoT-sikkerhed følges ad.

Og der er penge at tjene, når din virksomhed bærer det gode brand og kvalitetsstempel sikkert med over i den digitale verden og gør det til dit konkurrenceparameter.

Når man i klassisk produktudvikling tænker: ’Hvordan sikrer vi os mod hærværk og dårlig kvalitet?’, så skal man gøre det samme i forhold til sine smarte produkter: ’Hvordan sikrer vi os mod hackere og misbrug af oplysninger?’

Som producent af et digitalt produkt skal du gøre sikker softwareudvikling til en integreret del af din produktudvikling, så dine produkter bliver både smarte og sikre.

IoT-sikkerhed er en kontinuerlig proces. Jeres forretning ændrer sig, lovgivningen ændrer sig, truslerne mod jeres produkt ændrer sig... og måske opdages der alligevel en fejl i jeres produkt eller i en af de protokoller, I benytter jer af i produktet. Derfor er det vigtigt, at I gør it-sikkerhed til et anliggende for den øverste ledelse, så I er gearet til fortsat at levere kvalitetsprodukter.

Laura Lynggaard Nielsen, Alexandra Instituttet