Om os

Cybersikker.alexandra.dk samler resultaterne fra projekterne CIDI og CyPro, der arbejder for at højne IoT-sikkerheden i danske produktionsvirksomheder. Projekterne er et samarbejde mellem videnspartnere og virksomheder og er støttet af Industriens Fond.

CyPro – Cybersikker Produktion i Danmark

Cybersikker Produktion i Danmark (CyPRo) er støttet af Industriens Fond med 13 mio. kr. i perioden 2022–2026.

CyPro bygger på erfaringerne fra CIDI-projektet og har til formål at skabe fælles fodslag om IoT-sikkerhed og sikre et kollektivt løft af markedet for IoT-produkter, så danske virksomheder står stærkt i den internationale konkurrence.

CyPro er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, FORCE Technology, DAMRC, Ugla Insights og Aarhus Universitet Herning, Institut for Forretningsudvikling.

CIDI – Cybersecure IoT in Danish Industry

I perioden 2018–2022 bevilgede Industriens Fond 12,4 millioner til CIDI-projektet – Cybersecure IoT in Danish Industry.

Formålet med CIDI var hjælpe danske virksomheder med at styrke deres digitale produktsikkerhed og skabe større strategisk bevidsthed om IoT-sikkerhed i dansk erhvervsliv generelt. 20 casevirksomheder deltog i målrettede udviklingsforløb og fik ny viden om teknologier og internationale standarder inden for IoT-sikkerhed. 

Projektpartnere i CIDI: Alexandra Instituttet, FORCE Technology, DTU Compute og IT-Universitetet.