IoT-sikkerhed er et vigtigt pre-sales aktiv for Fluidan

Fluidan laver måleapparater, der kan måle viskositet i en industriel skala. IoT kommer ind i billedet, fordi Fluidan gerne vil sælge deres kunder en service: Deres måleværdier.

Michael Sylvest, Software Engineer, Fluidan:

Apparatet er forbundet til nettet og samler data. Vores kunder skal kunne stole på, at data forbliver deres data. Vi har nogle ekspertiser in-house, men vi kan også bruge Alexandra Instituttets solide ekspertise både forretningsmæssigt og teknisk.

Risikovurdering og certificering kan være en god presales-vej ind til kunderne.

Om Fluidan
Fluidan blev etableret i 2014 og er beliggende i Lundtofte. Virksomheden har udviklet et IoT-baseret måleapparat, der måler viskositet i forskellige væsker i industrien. Løsningen er med til at optimere kundernes produktionsproces.

Få et uvildigt sikkerhedsreview

Undgå at jeres IoT-produkter bliver hacket, og tænk cybersikkerhed ind i jeres produkter, services og processer. Med et uvildigt sikkerhedsreview får I et overblik og får valgt det rette sikkerhedsniveau – og kan dokumentere det.