Søg
Close this search box.

Det giver Beumer et forspring at kunne navigere i IoT-standarder

At kunder begynder at stille krav til sikkerheden i produkter, der er forbundet til nettet, er ikke længere bare en fornemmelse, de har ved Beumer. I dag er det ikke unormalt, at de modtager et spørgeskema med 200-300 spørgsmål fra kommende kunder om sikkerheden i deres produkter forud for en aftale. At kende IoT-standarderne på markedet har hjulpet med at navigere i efterspørgslen på sikkerhed.

Beumer producerer logistik-systemer, eksempelvis til bagagehåndtering. Nogle af de systemer har services, der er koblet på nettet, andre ikke. Men selvom deres udgangspunkt derfor ikke som sådan er at udvikle IoT-produkter, men at producere og levere de bedste logistik-systemer, så skal sikkerheden være i højsædet, når systemerne bliver brugt i knudepunkter som eksempelvis lufthavne. For så betyder det, at sabotage af systemerne i værste fald vil kunne lukke trafik ned i en rum tid.

”Forestil dig, at bagagehåndteringen i en lufthavn pludselig ikke kan sende bagagen de rette steder hen. Der vil ikke gå længe før, at det bliver et logistisk kaos. Selv i mindre målestok kan rod med systemerne gøre skade – et større firma, der håndterer levering og returforsendelser af varer kan blive lagt ned af kundehenvendelser, hvis det ikke fungerer”, pointerer Claus Riber, Senior Manager, SW Cyber Security ved Beumer.

På det halvandet år, hvor han har været ved Beumer, er fokusset på sikkerhed kun blevet større. I den forbindelse deltog de i et virksomhedsforløb i CIDI-projektet, hvor de fik adgang til ekspertviden, konkrete værktøjer, netværk, workshops og masterclasses. Og noget af den viden, de fik med derfra, kan du få indblik i her. Faktisk får du en række gode råd fra Claus lidt længere nede i artiklen, men det første og vigtigste råd bruger vi lige lidt tid på først.

Om BEUMER Group
BEUMER Groups kerneforretning ligger i design, produktion, installation, drift, service og vedligehold af sorteringsudstyr til materiale- og bagagehåndtering. Kunderne er lufthavne, pakkedistributionscentre, kurervirksomheder og e- handelsdistributionscentre. Virksomheden ligger i verdens top-3 i alle forretningsområder. Virksomheden er en tysk, familieejet koncern med selskaber i 27 lande, 4 fabrikker og 4500 ansatte (heraf ca. 850 hos BEUMER Group A/S i Aarhus og Aalborg).

Standarder guider i forhold til kunders forventninger

Gevinsten ved at være i et netværk inden for IoT-området har for Beumer især været, at de er blevet guidet til, hvilke standarder man kan bruge, hvordan. De var begyndt at bruge standarder i deres arbejde, men at få større viden om de forskellige standarders forcer, har givet dem en øget klarhed i deres kommunikation med kunderne.

Selvom det langt fra altid er et decideret krav, at deres systemer skal overholde bestemte standarder, så er det alligevel nogle punkter, der tilfredsstiller et ønske og behov ved kunderne.

”Oftere og oftere oplever vi, at kunderne forud for at indgå en aftale med os, sender os et spørgeskema på 200-300 spørgsmål om sikkerhed. Spørgsmålene er sjældent en kopi af standarderne, men der er så mange overlap, og plukket så tilpas meget hist og pist, at vi kan se, at det nogenlunde passer med rammerne i standarderne. Så vi kan se, at det er de forventninger der er – at vi kan leve op til kravene i standarderne”, forklarer Claus.

Det er imidlertid ikke kun, fordi kunderne efterspørger det, at standerne er en hjælp i arbejdet.

”Nogle gange ser vi kontrakter, hvor der ikke har stået meget i forhold til sikkerhed. Der har måske været nogle ukonkrete formuleringer om at forhindre angreb fra hackere, hvor kravene er mere eller mindre umulige at opfylde – risikoen for et vellykket angreb kan aldrig elimineres helt, men vi kan modvirke og mindske sandsynligheden for, at det sker! Der hjælper det også os, at vi har nogle konkrete krav, vi kan blive enige om, at vi opfylder” uddyber Claus.

Beumer anbefaler

Claus anbefaler, at man sætter sig ind i de standarder, der gælder for ens område. Derudover anbefaler han:

Tal med andre om, hvordan de er kommet i gang, gerne ved at deltage i et netværk. Der kan man få indblik i – også – de blødere sider af arbejdet med sikkerhed.

Start arbejdsgrupper op internt i virksomheden med repræsentanter fra forskellige teams, hvor I kan drøfte og gennemgå krav og undersøge, hvordan I bedst får dem implementeret. Engager i den forbindelse nogle ambassadører til at promovere sikkerhedstankegangen.

Skab awareness om jeres sikkerhedsarbejde ved at holde interne seancer, hvor både interne og eksterne oplægsholdere kan fortælle om vigtigheden af arbejdet.

Læg ikke ansvaret for sikkerheden ved én person, og slet ikke en, der sidder for langt fra virkeligheden. Implementeringerne skal ikke bare virke i teorien, men også når de møder systemerne og hverdagen.

Få sikkerhedsarbejdet gjort håndgribeligt. Det ses ofte som en klods om benet, som noget ekstra man skal gøre, der kommer på tværs af funktionaliteten i systemerne. Men de skal ikke tænkes separat, de skal virke i samspil fra starten. Dette råd er særligt relevant, fordi der naturligt er et stigende behov for flere og flere features, uanset hvilke risici der følger med. Derfor skal det tænkes sammen fra starten. Features, der kun kan lade sig gøre, hvis det åbner for en høj risiko, er sikkerhedsmæssigt uansvarligt.

Lad være med at opfinde for meget selv, men læn jer op af best practises. Det sparer jer både tid og fejlslutninger. Man har sjældent det fulde billede – noget kan måske se fint ud umiddelbart, men hvordan man vedligeholder sikkerheden i systemer, man selv har opfundet, kan ende med at blive en kompleks opgave.

For Beumer handler sikkerhed naturligvis om, at de kan levere sikre produkter til deres kunder, men det handler lige så meget om troværdighed og tillid – at man kan have tillid til, at man er godt stillet med et logistik-system fra dem. Der skal ikke mange uheldige tilfælde til, før man bliver fravalgt som producent. Derfor anbefaler Claus også, at man kommer i gang med de gode råd – hellere i går end i dag!

Kom i gang med at arbejde med standarder

Denne guide fra Dansk Standard indeholder et overblik over internationale og europæiske standarder om cybersikkerhed i produkter. Standarderne er relevante for virksomheder, der ønsker at komme i gang med at arbejde med cybersikkerhed i IoT-produkter og -løsninger.