Søg
Close this search box.

IoT-sikkerhed er en god blanding af teknik, kultur og standarder

For DEIF, der udvikler kritisk infrastruktur i form af intelligent energistyring til vindmøller, er det ekstra vigtigt at have styr på sikkerheden. De har en strategi om at være digitalt i front – også inden for cybersikkerhed. Som led i den plan, er DEIF i gang med at løfte deres nuværende platform. Derfor har de deltaget i et IoT-sikkerhedsforløb, hvor de har hentet værdifuld viden.

Det er ikke nok kun at have fokus på teknikken, når man arbejder med cybersecurity. Man er også nødt til at kigge på standarder og inddrage hele organisationen. Sådan lyder erfaringerne fra DEIF, der har deltaget i CIDI – Cybersecure IoT in Danish Industries, som er en række IoT-sikkerhedsforløb under Industriens Fond.

DEIF producerer controllere, som bruges til energistyring af vindmøller og generatorer på skibe og containere på land. De har en strategi om at være digital frontrunner, også inden for cybersecurity, og som led i den plan er de netop i gang med at løfte deres nuværende platform, både teknisk og sikkerhedsmæssigt med hjælp fra Alexandra Instituttet.

Sikkerhed skal kunne dokumenteres

Sikkerhedsreviewet har især givet indsigt i, at det ikke nytter noget, at man kan lave en sikker platform, hvis man ikke kan bevise, at man har styr på sikkerheden, og ikke akkrediterer i forhold til standarderne.

Forløbet har egentlig givet to ting, forklarer Kurt Østergaard Frandsen, der er ingeniør hos DEIF:

“Den ene er, at det nytter jo ikke noget, at du er i stand til at lave et teknisk produkt, hvis du ikke kan hænge det op på nogle standarder og bevise, at det er en sikker platform. Som underleverandører til kritisk infrastruktur i fx vindmøller, så er det her bevis jo selvfølgelig endnu vigtigere.”

Om DEIF
DEIF har hovedsæde i Skive og beskæftiger 550 medarbejdere. Virksomheden er repræsenteret på mere end 50 markeder og har datterselskaber i Kina, Indien, Korea, Singapore, USA, Brasilien, Mexico, Frankrig, Tyskland, Norge, Østrig og Dubai. DEIF udvikler intelligent energistyring og er specialiseret i optimering af energiproduktion til land, marine og offshore, sol og vindkraft. Styringsløsningerne kan optimere el-produktionen på tværs af forskellige energikilder og batterisystemer. Systemerne kan kobles sammen med op til 1000 energikilder og dermed bidrage til en klimavenlig og bæredygtig el-produktion.

Hele organisationen skal inddrages

For det andet skal hele organisationen inddrages. Det kræver faktisk, at man skriver det ind i sine processer og kan dokumentere, hvordan man har gjort.

“Det her er ikke en nørdeklub inden for security. Eller det er det også, men det er i realiteten kun det ene ben i den her proces. Fordi de andre ben er, at processerne skal tilpasses, og medarbejderne skal trænes. Du skal kunne bevise, at de medarbejdere, som skriver sikkerhedskoden, også har den fornødne viden til det. Hvis du ikke gør det, så får du heller ikke den værdi, som du investerer,” siger han og supplerer:

“Det nytter ikke noget at komme og sige, at vi lavede det her security assessment, men det kan godt være, at den ligger i en skraldespand, der blev tømt for to år siden. Du er nødt til at få det ind i en proces og inddrage organisationen, og hele det her setup havde vi ikke fanget, hvis vi ikke havde haft Alexandra Instituttet med ind over.”

DEIF anbefaler

Kurt Østergaard Frandsen anbefaler andre, som arbejder med IoT-produkter, at de allierer sig med en ekstern partner.

“Som tekniker vil vi gerne løse det tekniske problem, men her har det været meget værdifuldt forløb. Fordi det kunne have taget meget længere tid, hvis du starter med at sige, at nu implementerer du al teknikken, og derefter finder ud af, at det her kan du ikke bevise, og dermed har det ikke en sikkerhedsmæssig kvalitet.”

Få et uvildigt sikkerhedsreview

Undgå at jeres IoT-produkter bliver hacket, og tænk cybersikkerhed ind i jeres produkter, services og processer. Med et uvildigt sikkerhedsreview får I et overblik og får valgt det rette sikkerhedsniveau – og kan dokumentere det.