Test jer selv:

Hvor IoT-modne er I?

Hvordan arbejder I med IoT-sikkerhed? Brug Modenhedsmodellen til at tjekke jeres virksomheds modenhed.

Vores underleverandør har styr på sikkerheden

Optimistisk

"For os er sikkerhed et nødvendigt onde, som især handler om, at vores kunder er bekymrede. Vi har valgt nogle erfarne underleverandører, og vi har tillid til, at de leverer et sikkert produkt".

Når produktet virker, kan vi sørge for sikkerheden

Gradvist

"Vi følger de anbefalinger, vi får fra konsulenter og underleverandører og har sørget for den basale sikkerhed. Det bliver først nødvendigt med større sikkerhedstiltag, når vi skal til at skalere produktet".

Vi udvikler sikkerheden i takt med produktet

Integreret

"Sikkerhed er forretningskritisk for os, og vi vurderer løbende, om vores produkter er sikre nok. Vi arbejder med at ensarte IoT-sikkerhed på tværs af organisationen men savner en standard, vi kan læne os op ad".

Vi har faste procedurer for sikkerhed i hele organisationen

Styret

"Sikkerhedslandskabet udvikler sig hele tiden, og vi prioriterer at være på forkant. Sikkerhed er en driver for at opnå det, vi gerne vil med IoT. Vi har fælles modeller for sikkerhed, og alle beslutninger er forankret i ledelsen".

IoT-sikkerhed i danske virksomheder

Modenhedsmodellen er baseret på indsigterne fra interviews med 26 danske virksomheder. Læs mere om deres tilgang til IoT-sikkerhed i denne e-bog.