Netværk og sparring styrker MicroFeeders cybersikkerhed​

Et eksternt sikkerhedsforløb har givet startup-virksomheden MicroFeeder meget konkret vejledning i cybersikkerhed. Ved hjælp fra Alexandra Instituttet har de fået analyseret deres kode og har dermed fået en ekstern vurdering af, hvor der kunne være eventuelle sikkerhedsbrister.

“Det var utrolig værdifuldt, at få vores kode kigget igennem for eventuelle sikkerhedsbrister.”

Sådan lyder det fra Henning Lyngsø Foged, der driver virksomheden MicroFeeder, og som har deltaget i et af de IoT-sikkerhedsforløb under industriens Fond. MicroFeeder har i 30 år markedsført mineralfoderautomater. De har nu også udviklet en prototype på en IoT-løsning, hvor en chip i malkekøernes ører styrer tildelingen af mineraler.

Det er netop på baggrund af den digitalisering af deres produkt, at de har deltaget i forskellige EU-projekter, og hvor de er blevet gjort opmærksomme på vigtigheden af sikkerhed i IoT-løsninger. Det var den vej igennem, at Henning Lyngsø Foged blev guidet til at melde sig til CIDI – Cybersecure IoT in Danish Industries, som Industriens Fond udbyder i samarbejde med en række partnere.

MicroFeeders system er samtidig koblet op til den nationale Kvægdatabase, der bl.a. omfatter data for den officielle besætnings- og husdyridentifikation, og som betyder, at landmanden ikke selv skal indtaste oplysninger om køerne i MicroFeeders IoT-system. Det stiller ekstra krav til sikkerheden.

Som uddannet agronom står han selv for frontend-udvikling, men han er ikke decideret IT-mand, og derfor er hans interesse mere overordnet at forstå, hvad det er for en risiko, de løber og hvad det er for nogle standarder, som de skal leve op til som virksomhed.

Om MicroFeeder
MicroFeeder udvikler og markedsfører mineralfoderautomater og har opfundet præcisions-mineraltildeling, der er startskuddet til digitalisering af flere produkter. Problemet inden for mælkeproduktion er, at man giver alle malkekøer den samme foderration, uanset om de har en høj eller lav ydelse. Derfor kommer man til at give for lidt mineraler lige efter kælvning, hvor malkekøerne er mest sårbare overfor mangel, og alt for mange mineraler resten af tiden. Her har MicroFeeder opfundet en IoT-løsning, der giver landmanden mulighed for at tildele mineraler i overensstemmelse med den enkelte kos øjeblikkelige behov.

Eksternt kodereview giver indsigt i eventuelle sikkerhedsbrister

Her har det især været meget værdifuldt at deltage i CIDI, fordi det har givet en meget konkret vejledning i cybersikkerhed.

“Det mest værdifulde var, at vi fik tilbud om, at Alexandra Instituttet analyserede vores kode, fordi det gav en ekstern ekspertvurdering af, hvor der kunne være eventuelle sikkerhedsbrister. Det var meget konkret feedback, som vi efterfølgende har kunnet forholde os til,” forklarer han.

Derudover så har det også været værdifuldt at være med til netværksmøder, og få inspiration fra andre virksomheder. Her bliver der meget nyttig viden serveret.

“Jeg opfattede ikke de andre virksomheder, som var med, som konkurrenter. Men det var utrolig inspirerende bare at være sammen med andre virksomheder og høre, hvordan de arbejder med IoT-sikkerhed og hvordan de implementerer det i deres løsninger. Og derfor, hvis der bliver et ekstra forløb med netværksmøder og virksomhedsbesøg, så er jeg meget interesseret.”

MicroFeeder anbefaler

Hvad vil Microfeeder især anbefale andre virksomheder?

“Emnet er vigtigt, men da vi startede med at få ideen til vores produkt, så var IoT-sikkerhed overhovedet ikke noget, vi skænkede en tanke. 

Men det er noget, som man bør interessere sig for, fordi det er vigtigt på sigt at få udviklet et produkt, som der er fuld sikkerhed omkring.”

Men samtidig råder han andre til bare at kaste sig ud i det.

“Vi er kommet langt i vores prototypeudvikling, uden at vi har tænkt over cybersikkerhed, og det, at vi har fået analyseret vores software, har ikke gjort, at vi har opdaget nogle katastrofale fejl.

Vi har ændret nogle ting, men det har kunnet gøres, uden at det har kostet voldsomme store ressourcer.”

Få et uvildigt sikkerheds-review

Undgå at jeres IoT-produkter bliver hacket, og tænk cybersikkerhed ind i jeres produkter, services og processer. Med et uvildigt sikkerhedsreview får I et overblik og får valgt det rette sikkerhedsniveau – og kan dokumentere det.