Bliv klædt på til at skabe forretning med cybersikkerhed

I projektet CyPro samarbejder vi med Industriens Fond om at øge cybersikkerheden i danske virksomheder. Det sker gennem målrettede forløb, hvor vi opkvalificerer og modner virksomhederne forretningsmæssigt, organisatorisk og teknisk, så de kan udnytte mulighederne med sikre IoT-løsninger.

Skal din virksomhed være med?

I bidrager til forløbet med jeres udfordring og tid – vi bidrager med eksperter, der stiller deres viden gratis til rådighed for jer.

Strategisk mulighed for din virksomhed

I disse år udvikles der nye digitale løsninger inden for bl.a. produktion, energistyring og vandforsyning, som ofte indgår i kritisk infrastruktur. Et cyberangreb kan derfor have fatale følger for forretningen.

Men der ligger også store muligheder gemt i at arbejde strategisk med cybersikkerhed.

Danske virksomheders effektive, avancerede og digitaliserede produktion skal i endnu højere grad være med til at styrke konkurrenceevnen. Det er derfor essentielt, at cybersikkerheden er helt i top.

I projektet CyPro tilbyder vi 100 industrivirksomheder at deltage i udviklingsforløb af kortere eller længere varighed, hvor I bliver opkvalificeret til at arbejde strategisk med cybersikkerhed.

Vi vil derfor gerne i dialog med jer, hvis I enten er aftagere af opkoblede fysiske industriprodukter, eller fremstiller sådanne produkter.

DET FOKUSERER VI PÅ

I CyPro vil vi fokusere på cybersikkerhed ud fra disse parametre:

ORGANISATORISK: Hvor ligger ansvaret, og hvordan bliver IoT-sikkerhed håndteret i virksomhederne?

FORRETNINGSMÆSSIGT: Hvordan sælges og værdisættes IoT-sikkerhed – internt såvel som eksternt i kunde-leverandørrelationer?

TEKNISK: Hvordan sikrer virksomhederne, at de opkoblede løsninger, som de udvikler og/eller køber, er cybersikre?

Når man introducerer smarte sensorer, så introducerer man også nogle risici. Vi skal derfor give virksomhederne indsigt i, hvad det er for nogle trusler, de står overfor. Nogle har sikkert en antagelse om, at det har deres leverandører styr på. Men vi skal have ændret tankegangen, så cybersikkerhed bliver et eksplicit krav, som virksomhederne stiller. De skal vide, hvordan de håndterer risikoen for at blive hacket. Det er også vigtigt at gøre det her interessant for et bredere felt. Vi skal flytte sikkerhed ud af maskinrummet og få flere – uanset køn og faglighed – til at interessere sig for IoT-sikkerhed.

Gert Læssøe Mikkelsen
Head of Security Lab, Alexandra Instituttet

Det får I ud af at deltage i CyPro

VIDEN OM JERES
SIKKERHEDSNIVEAU

I får hjælp til at afdække sikkerhedsniveauet i jeres produktionsapparat og viden om, hvordan I holder hackerne ude.

VIDEN OM STANDARDER
OG CERTIFICERINGER

I får viden om sikkerhedsstandarder og
-certificeringer, der gør det nemmere for jer at opnå det rette cybersikkerhedsniveau.

VIDEN OM NYE FORRETNINGSMULIGHEDER

I får viden om, hvordan cybersikkerhed kan påvirke forretningen – både udfordringer og gevinster – og hvordan I kan udnytte cybersikkerhed som konkurrenceparameter.

Ansøg om at deltage

Hvis I er interesseret i at deltage i CyPro, så send os jeres interessetilkendegivelse via formularen.

Alle interesserede virksomheder vil gennemgå en screeningproces for at afdække jeres modenhed i forhold til IoT-sikkerhed.

Vi kontakter jer snarest muligt, når I har udfyldt en ansøgning fra jeres virksomhed.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Alexandra Instituttet
Gert Læssøe Mikkelsen
Head of Security Lab, PhD

gert.l.mikkelsen@alexandra.dk
+45 24 26 99 11

Om CyPro

Cybersikker Produktion i Danmark (CyPRo) er støttet af Industriens Fond med 13 mio. kr. i perioden 2022–2026. 

CyPro bygger på erfaringerne fra CIDI-projektet og har til formål at skabe fælles fodslag om IoT-sikkerhed og sikre et kollektivt løft af markedet for IoT-produkter, så danske virksomheder står stærkt i den internationale konkurrence.

Gennem målrettede ekspertforløb vil 100 virksomheder blive opkvalificeret og modnet forretningsmæssigt, organisatorisk og teknisk. De indsamlede erfaringer, metoder og værktøjer vil herefter blive udbredt til andre produktionsvirksomheder. 

CyPro er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, FORCE Technology, DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center, Ugla Insights og Aarhus Universitet Herning, Institut for Forretningsudvikling.