Om os

Industriens Fond har bevilget 12,4 millioner over tre år til CIDI-projektet – Cybersecure IoT in Danish Industry.

Projektet har til formål at højne cybersikkerheden i danske virksomheder. Projektet har gennemført 20 caseforløb med danske virksomheder og på baggrund af dem udarbejdet værktøjer, der kan bruges af andre virksomheder. 

Desuden udbygges kapaciteten til at kunne hjælpe danske virksomheder med at opnå certificeringer i relevante standarder. Det er vigtigt, at disse standarder er internationale, da mange danske virksomheder eksporterer deres produkter.

Projektpartnere

Alexandra Instituttet, FORCE Technology, DTU Compute og IT-Universitetet.